RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky pouze u poskytovatelů, kteří doposud souhlasili se zveřejněním výkazu o přístrojovém vybavení. Seznam poskytovatelů, kteří doposud nedali souhlas, najdete zde.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2017.